Arkivarien, Mats Anderson

Oljemålning av Mats CM Anderson